O NAS

O NAS

UWAGA !!!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że Ośrodek Wspierania Rodziny w Zgierzu  udziela porad i wsparcia online lub telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie , najchętniej w godzinach 16.00- 18.00.

Barbara Andrzejczak 662718480 ( basik11.03@poczta.onet.pl)

Grażyna Kujawiak 606332997 ( gkujawiak@gmail.com)

Agnieszka Majewicz ( agabaj59@gmail.com )

Magdalena Skowron 693060897 ( msskowron@op.pl)

Bożena Wolska 605675575 (kasia.wolskaa@o2.pl)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W 1997 roku instytucje zajmujące się na terenie naszego miasta pomocą wyszły z inicjatywą opracowania wspólnego programu kompleksowo zajmującego się pomocą rodzinie. Na czele grupy inicjatywnej (MOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Kuratorzy Sądowi, Stowarzyszenie „Szansa”, Urząd Miasta Zgierza) stanął Pełnomocnik ds. uzależnień. Efektem działania programu było powołanie w 1998 roku Ośrodka Wspierania Rodziny. Nadrzędnym celem Ośrodka było i jest wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych, zagrożonych kryzysem i patologią. Środki finansowe niezbędne do działalności Ośrodka pochodzą głównie z dotacji Urzędu Miasta Zgierz.

Przez dotychczasowy okres działalności Ośrodek zdobył zaufanie mieszkańców i z roku na rok przyjmuje coraz więcej klientów. W ostatnich latach było to około 100 osób rocznie. Wpisał się na dobre w mapę instytucji pomocowych w naszym mieście. Współpracuje z pedagogami i psychologami szkolnymi, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, Policją.


Zakres działalności:

Udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla rodzin będących w kryzysie, wsparcie psychologiczne dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i dzieci wykazujących  trudności szkolne.  Wsparcie psychologiczne i terapia dla osób doświadczających przemocy i będących sprawcami przemocy. Interwencja kryzysowa dla osób przeżywających traumatyczne sytuacje, mediacje rodzinne.


Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań

Koszty przemian społecznych i ekonomicznych w naszym kraju są bardzo wysokie, szczególnie odczuwają je rodziny. Jak pokazują badania zwiększa się skala zjawisk patologicznych w rodzinach takich jak: przemoc, uzależnienia, zaburzenia relacji rodzinnych.  Z roku na rok przybywa rodzin rozbitych ( polskie sądy, co roku orzekają ok. 40 tysięcy rozwodów). Sytuacja ekonomiczna wymusza bardzo często długi dzień pracy rodziców, w wielu przypadkach wiąże się to z emigracją ekonomiczną jednego z rodziców powoduję to zaburzenia więzi rodzicielskich i rodzinnych a w konsekwencji przyczynia się do poważnych zaburzeń i kryzysów w rodzinie.

W najnowszym raporcie ( 2012 rok) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wynika ,że ok 8 milionów Polaków cierpi na różne  problemy psychiczne. Gdyby dodać jeszcze tych którzy cierpią z powodu przewlekłego stresu, wynikającego z bardzo trudnego rynku pracy to ilość byłaby przerażająca. Włączając w to dzieci i młodzież ( kolejne 4 miliony) to sytuacja wydaje się katastrofalna. Co najmniej 3/4 dorosłych Polaków chociaż raz w swoim życiu doświadcza kryzysu emocjonalnego.

W Ośrodku Wspierania Rodziny, który istnieje od 1998 roku bardzo wyraźnie widać te tendencje. Co roku obserwujemy coraz większą liczbę zgłaszających się po pomoc rodzin i osób indywidualnych.


Miejsce wykonywania działalności:

Ośrodek Wspierania Rodziny wynajmuje gabinet w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu. Pracujemy 36 godz. ( godz. przedpołudniowych i popołudniowych)  w miesiącu.

Statut Stowrzyszenia "Źródła"