INTERWENCJA KRYZYSOWA

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, gdy spotykają się z przeszkodą na drodze do ważnego celu życiowego. Przeszkodą, która przez jakiś czas jawi się jako niemożliwa do usunięcia za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Następuje wówczas okres dezorganizacji, załamania, w czasie którego podejmuje się wiele nieudanych wysiłków zmierzających do rozwiązania. / Caplan/

Do czasu, gdy osoba nie dozna uwolnienia emocji, kryzys może powodować poważne zmiany dysfunkcjonalne w  sferze afektywnej, poznawczej i behawioralnej.
Interwencja kryzysowa to wsparcie i pomoc  w  radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.