WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

 

Prowadzimy Ośrodek Wspierania Rodziny
w Zgierzu
.

Udzielamy wsparcia psychologicznego:  psychoterapia indywidualna, rodzinna, poradnictwo psychologiczne

 


Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców  i rodziców, min. projekt „Akademia dobrego rodzica”

 


Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN w Warszawie                     

Udział w realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim adresowanych do środowiska oświatowego i do rodziców m.in. „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”,  pilotaż program „Golden 5”


Powiat Zgierski

Kompleksowe wspieranie szkół i placówek:
w roku  2014/15  Realizacja powiatowego projektu doskonalenia nauczycieli „Większa wiedza – skuteczna praktyka- doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.