Praktyczne szkolenia dla RP

Praktyczne szkolenia dla RP

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


  1. Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
  2. Współpraca nauczycieli z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami zachowania uczniów.
  3. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Jak wychowywać dzieci do wartości?
  4. Dialog motywujący w pracy wychowawczej z nastoletnim uczniem.
  5. „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – budowanie satysfakcjonujących relacji dorosły – dziecko jako kluczowy element profilaktyki.
  6. Ochrona danych osobowych w szkole.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny w roku szkolnym 2017/18 proponuje szkolenia adresowane do rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Powyższe  propozycje wynikają z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej a przede wszystkim  potrzeb środowiska oświatowego.

Termin oraz czas trwania szkoleń jest ustalany w zależności od zapotrzebowania danej rady pedagogicznej. Uczestnicy mogą pracować  na przypadkach z własnej praktyki szkolnej. Koszt szkolenia uzależniony od wybranej opcji.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów  związanych  zawodowo ze środowiskiem oświatowym, posiadających uprawnienia edukatorskie lub trenerskie.

Kontakt mailowy:  stowarzyszeniezrodla@gmail.com

lub telefoniczny:   606 332 997 , 605 675 575.