SZKOLENIE SDRiW 2019 r.

SZKOLENIE SDRiW 2019 r.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” ogłasza nabór na szkolenie dające kwalifikacje realizatora programu „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców, cz. III Nastolatek”
( program rekomendowany przez EDRĘ ).

Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych
i wychowawczych, organizacji pozarządowych. Program  obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych. W ramach projektu uczestnicy otrzymują   komplet materiałów szkoleniowych  oraz mają zapewniony catering.  Uczestnicy mogą skorzystać z superwizji służących przygotowaniu promocji programu.

Termin i miejsce: 21.03.2019 r. – 23.03.2019 r. Łódź

Koszt: Szkolenie jest dofinansowane  ze środków  Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 210 zł od osoby.

Warunki udziału: Kandydaci są absolwentami I części programu  pt: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W swoim środowisku zorganizują i przeprowadzą warsztat promujący program oraz dokonają jego  ewaluacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie do dnia 28.02.2019 r. na adres mailowy Stowarzyszenia „Źródła” wypełnionego formularza zgłoszeniowego (znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia). Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu do dnia 11.03.2019 r. otrzymają potwierdzenie  oraz program szkolenia.

Adres  e-mail: stowarzyszeniezrodla@gmail. com 

Strona www: https://www.stowarzyszeniezrodla.pl

Koordynatorki projektu:

Grażyna Kujawiak, Agnieszka Majewicz, Anna Wojtczak, Bożena Wolska