SZKOLENIE

SZKOLENIE

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w    Łodzi

Stowarzyszenie Edukacji i Rodziny „Źródła” zaprasza rodziców dzieci w wieku 12 – 18 lat, mieszkańców powiatów: kutnowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, zgierskiego oraz m. Łódź do udziału w bezpłatnym  szkoleniu pt.

„Szkoła dla rodziców
i wychowawców – jak rozmawiać z nastolatkiem”

Celem zadania jest zapobieganie uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez upowszechnienie programu wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców dzieci nastoletnich.

Szkolenie prowadzone będzie w formie cyklu spotkań warsztatowych, który pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i uzyskanie umiejętności niezbędnych do budowania dobrych relacji z dorastającym dzieckiem.

Tematyka  spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Cele i potrzeby rozwojowe nastolatków z perspektywy psychologicznej i neurobiologicznej.
  2. Trening w stawianiu i egzekwowaniu granic.
  3. Rozumienie uczuć i zachowań nastolatków oraz własnych emocji i reakcji w relacjach z dorastającym dzieckiem.
  4. Trening wyrażania uczuć i konstruktywnego reagowania na zachowania nastolatków.
  5. Stosowanie konsekwencji w przypadkach przekraczania lub łamania
  6. Rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych.
  7. Komunikowanie sprzyjające współpracy i współodpowiedzialności.
  8. Rozpoznawanie sygnałów ostrzegających o zagrożeniach i konstruktywne reagowanie na te zagrożenia.
  9. Rozmowy na trudne tematy.
  10. Zaburzenia rozwojowe nastolatków – jak wspierać dziecko i siebie.

Szkolenie prowadzone będzie od września do listopada 2019 roku na terenie Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Poddębic, Strykowa, Kutna, Zduńskiej Woli i Sieradza. Każdą z grup poprowadzi dwóch  trenerów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zapewniamy materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek.

Szczegółowe  informacje o terminach i miejscach szkoleń dostępne będą na stronie Stowarzyszenia „Źródła”  po 15.09.2019 r.