SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – KURS TRENERSKI

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – KURS TRENERSKI

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zaprasza do udziału w szkoleniu dającym uprawnienia do realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (program rekomendowany przez EDRĘ).

Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych
i wychowawczych, organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie szeroko rozumianej pracy z rodzicami i opiekunami.

Program obejmują 40 godzin zajęć warsztatowych. Każdy z uczestników
otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i możliwość zakupienia książki- podręcznika autorstwa Joanny Sakowskiej.

Tematyka:

 • Dialog i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 • Trening w stawianiu i egzekwowaniu granic.
 • Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
 • Zachęcanie do współpracy.
 • Stosowanie konsekwencji w sytuacji przekraczania lub łamania norm.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie do samodzielności.
 • Pochwała i zachęta.

Przewidywany termin: wrzesień/październik 2021 r.

Koszt: 700 zł

Zgłoszenia:

 • stowarzyszeniezrodla@gmail.com
 • Bożena Wolska 605 675 575
 • Grażyna Kujawiak 606 332 997