ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

mgr Agnieszka Majewiczpsychoterapeuta, trener, coach

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną w nurcie eriksonowskim, treningi   grupowe, sesje rozwoju osobistego. W trakcie certyfikacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


mgr Grażyna Kujawiak – psychoterapeuta, trener , coach

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada doświadczenie w pracy trenerskiej i szkoleniowej.


 mgr Anna Wojtczak –  pedagog, coach, mediator, trener, terapeuta pedagogiczny

Prowadzi coaching rodzicielski, wychowawczy, coaching skierowanym na rozwój osobisty.  Doskonali się w  dialogu motywującym.


mgr Bożena Wolska – neurologopeda, trener, mediator,  terapeuta pedagogiczny

Udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi działania z zakresu mediacji oraz interwencji kryzysowej.  Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej, trenerskiej i szkoleniowej.